Over Walter

Met de uitkomsten van een loopbaanprogramma, ben ik in 2014 begonnen om mij, naast mijn dagelijkse baan bij KPN, te bekwamen in het coachen. Om dat gestalte te geven heb ik de leergangen Professioneel Coachen in 2014 en Zelfbewust Coachen in 2015 bij de Coaching Academy International met goed gevolg doorlopen. Beide leergangen zijn door de NOBCO geaccrediteerd op respectievelijk EQA-Foundation en EQA-Practitioner niveau. Nadien heb ik mijn weg vervolgd door mij te gaan specialiseren in het coachen door het toepassen van het gedachtengoed van Carl Gustav Jung. Daarvoor heb ik de Jungiaanse Fundering I en II bij de New Jung Academy afgerond in 2016 en 2017. En op dit moment ben ik in opleiding tot Jungiaans Coach, eveneens bij de New Jung Academy. 

Deze opleidingen maar vooral de interactie met de mensen die ik daarbinnen ben tegengekomen hebben mij bekwaamd in het coachen. Van de clienten krijg ik terug dat de coachingsgesprekken hen meer inzicht hebben gegeven. De gesprekken hebben wat eerst niet zichtbaar was, duidelijker gemaakt en de mensen hebben nadien veel helderder voor ogen wat hen te doen staat. 

Je kunt mij bereiken op het e-mailadres walter.knoop@deblauweroos.nl