Walter Knoop

Analytisch, Coachend, veelzijdig.
Wat ik nu weet is dat een groot deel van mijn leven gekenmerkt is door een interactie tussen mijzelf en ander(en). Ook deze webpagina zou ik daar onder kunnen scharen, immers ik communiceer hier iets van mij naar jou als lezer.

Door scholing in exacte vakken heb ik mij toentertijd onbewust allerlei kwaliteiten eigen gemaakt, zoals meedenken, voordenken, inhoud, oplossingsgerichtheid, analyse enzovoorts. Veel later ben ik pas gaan inzien dat dit niet altijd helpt in de interactie, in gesprekken met mensen. Het spreekwoord ‘Door schade en schande wordt men wijs‘ begrijp ik nu veel beter dan toen. In de momenten dat het toen ‘mis’ ging, er een verschil van mening was, of dat er ‘iets’ speelde, was mijn strategie er meestal op gericht om aan te passen. Om zo verdere escalatie te voorkomen. Had ik toen maar iemand waarmee ik in vertrouwen kon praten over dingen. Mijn aandeel helder te krijgen en daarmee mijn zelfkennis te vergroten. En de aanpassing minder te laten zijn.

Nu ik allerlei leergangen coaching gevolgd heb en daarmee nieuwe kwaliteiten mij heb eigen gemaakt, zoals luisteren en vragenstellen, wil ik mij als gesprekspartner beschikbaar stellen. Om in vertrouwen er te zijn voor jou. En in gesprek, jou de ruimte te geven over wat er voor jou ‘mis’ gaat of ging. Samen.

Je kunt mij bereiken op het e-mailadres walter.knoop@deblauweroos.nl