Walter Knoop

Analytisch, Coachend.
Wat ik nu weet is dat een groot deel van het leven gekenmerkt kan worden als een interactie tussen Mijzelf en de Ander(en). Ook deze webpagina zou ik daar onder willen scharen, immers ik communiceer hier iets van mij naar jou als lezer.

Door scholing in exacte vakken heb ik mij toentertijd onbewust allerlei kwaliteiten eigen gemaakt, zoals meedenken, voordenken, inhoud, oplossingsgerichtheid, analyse enzovoorts. Veel later ben ik pas gaan inzien dat dit niet altijd helpt in de interactie, in gesprekken met mensen. Het spreekwoord ‘Door schade en schande wordt men wijs‘ begrijp ik nu veel beter dan toen. In de momenten dat het toen ‘mis’ ging, er een verschil van mening was, of dat er ‘iets’ speelde, was mijn strategie er meestal op gericht om aan te passen. Om zo verdere escalatie te voorkomen. Had ik toen maar iemand waarmee ik in vertrouwen kon praten over dingen. Mijn aandeel helder te krijgen en daarmee mijn zelfkennis te vergroten.

Nu ik allerlei leergangen coaching gevolgd heb en daarmee nieuwe kwaliteiten mij heb eigen gemaakt, zoals luisteren en vragenstellen, wil ik mij als gesprekspartner beschikbaar stellen. Om in vertrouwen en in het gesprek met jou erachter te komen wat jouw aandeel was in die momenten van jou dat het ‘mis’ ging. Samen dat moment nog eens goed bekijken en gebruiken om jouw zelfkennis te vergroten. Dan was dat moment niet ‘mis’, maar raak.

Je kunt mij bereiken op het e-mailadres walter.knoop@deblauweroos.nl