Over Walter

Na de basisschool ging mijn weg via de LTS naar de MTS en uiteindelijk de HTS. Via die weg heb ik mij geschoold in exacte vakken. En kon ik allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals meedenken, voordenken, inhoud, oplossingsgerichtheid, analyse en dergelijke. Na de HTS ben ik aan de slag gegaan voor een groot Nederlands netwerkbedrijf. En daar werk ik inmiddels een groot deel van mijn leven aan de kwaliteit van het mobiele netwerk. In 2014 begon ik mij, dankzij het jaarlijkse inzetbaarheidsbudget te bekwamen in het coachen. Om dit te kunnen doen heb ik de afgelopen jaren leergangen in het coachen gevolgd. Deze leergangen, maar vooral de interactie met de mensen die ik daarbinnen heb ontmoet gaven mij meer zelfbewustzijn, inzicht in interactie en ze hebben mijn communicatieve vaardigheden vergroot. Deze kennis en ervaring wil ik doorgeven, je kan mij altijd benaderen om af te spreken en het te hebben over wat jou bezighoud.

Je kunt mij bereiken op het e-mailadres walter.knoop@deblauweroos.nl